CURRICULUMA, OINARRIZKO GAITASUNAK ETA HOBEKUNTZA PLANAK

CURRICULUMA

1.1. ARAUDIA

   • Oinarrizko Hezkuntzarako Curriculumaren Dekretua
    • 175/2007 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzen duena
    • 97/2010 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzeko den 175/2007 Dekretua aldatzen duena
    • Agindua, 2010eko ekainaren 24koa, elizako agintariek EAErako ezarri duten Oinarrizko Hezkuntzaren erlijio katolikoa alorraren curriculuma argitaratzen duena
    • Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzen duena (testu moldatua)
   • Haur Hezkuntzako Curriculuma zehazteko Dekretua
    • 12/2009 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzen duena
    • 121/2010 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzeko den 12/2009 Dekretua aldatzen duena
    • Dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan ikaskuntza horiek ezartzen dituena (testu moldatua)
   • Batxilergoaren Curriculuma zehazteko Dekretua
    • 23/2009 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzen duena
    • 122/2010 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzeko den 23/2009 Dekretua aldatzen duena
    • Dekretua, Batxilergoko curriculuma ezarri eta Euskal Autonomia Erkidegoan jartzen duena (testu moldatua)
   • Pertsona Helduen Curriculuma
    • Agindua, 2008ko urriaren 31koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, pertsona helduen Oinarrizko Hezkuntzaren berariazko curriculuma erabaki eta Euskal Autonomiako Erkidegoan finkatzen duena.