CURRICULUMA, OINARRIZKO GAITASUNAK ETA HOBEKUNTZA PLANAK

Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia

 • 3. SAIOA

  Edukia:

      Oinarrizko gaitasunen eta curriculumeko elementuen arteko erlazioa

  Helburua:

      Oinarrizko gaitasunen eta curriculumeko elementuen arteko koherentzia aztertzea

      Curriculumean sakontzea.

  Baliabideak: 

  3. jarduera: txantiloia
  Ondorioak jasotzeko orria

  Lan egiteko era:

      Talde lana

      Iritziak bateratu eta ondorioak idaztea

  OHARRAK: gaitasun ezberdinak landu daitezke taldeka, curriculumean gehiago sakontzeko. Horretara, agian, saio bat baino gehiago beharko da analisia bukatzeko.