CURRICULUMA, OINARRIZKO GAITASUNAK ETA HOBEKUNTZA PLANAK

Musika

 • 5. SAIOA

  Edukia:

      Material didaktikoak.

  Helburua:

     Material jakin batzuen ikuspegi metodologikoak aztertzea, eta haien arteko aldeak ikustaraztea.

  Baliabideak:

      Testuliburu bateko unitate didaktiko baten fotokopiak.
      6. jarduera: txantiloia (materialen azterketa)
      Ondorioak jasotzeko orria

  Lan egiteko era:

     

  Aurreko saioan, parte-hartzaileei esango zaie ikasgelan erabiltzen duten testu liburua ekartzeko (batez ere, dagoeneko HLO indarrean dagoen ikasmailetako testu liburuak).

      Parte-hartzaileak taldeka bildu, eta 6. jarduerarako txantiloia erabili.

      Lan-talde bakoitzak testu ezberdin bana erabil dezake; horrela, aholkulariak hainbat analisi jasoko ditu, eta, parte-hartzaileei banatu ondoren, haiek ere irakasgai bereko hiruzpalau testu-libururen analisiak izango dituzte.

      Ondoren, aholkulariak eramango duen materiala analizatuko dute.

      Iritziak bateratu, eta bi material moten arteko aldeak zehaztuko dira. Antzeman diren hutsuneez jardun eta zer egoitzapen egin beharko liratekeen ondorioak biltzeko orrian jaso.

   

  (Beharbada, bi saio beharko dira analisia ongi egiteko)