NAGUSIA

Berritzegune Nagusiaren zereginak

 • Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak, bertako zuzendariaren ikuskapenarekin, erabakiko dituen jarduera-eremuak eta arlo kurrikularrak garatzeko plana egitea.
 • Dagokion jarduera-eremu edo -esparruko programak eta ekintzak egiteko beharrezkoak diren jarduerak planifikatzeko, zonako Berritzeguneekin koordinatzea.
 • Zonako Berritzeguneen eskaerak jaso eta bideratzea.
 • Azterlanak egitea eta Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari proposamenak egitea, jarduera-eremuak hobetzeko eta irakasleak prestatzeko.
 • Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren premietara, xedeetara eta arauetara egokitutako orientabideak, adibideak, materialak, prestakuntza-moduluak eta antzeko bitartekoak prestatzea. Horiek guztiek zonako Berritzeguneetako aholkulariei lagunduko diete, Berritzegune horiek ikastetxeetan eta irakasleen artean zabaltzen.
 • Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzaren webgunea elikatzeko edukiak sortzea, egokitzea, antolatzea, etab.
 • Jarduera-eremuaren garapenarekin lotutako prestakuntzako ekintzetan parte hartzea, eta, horretarako, prestakuntza ematea edo hori egiteko beharrezkoak diren baliabideak kudeatzea.
 • Bere jarduna beste zerbitzu eta erakunde batzuekin koordinatzea; hau da, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailekoekin eta Hezkuntzan Berriztatzeko Zuzendaritzaren jarduera-eremuan esku har dezaketen gainerako sail, unibertsitate eta erakundeetakoekin.
 • Eskola-materialak eta hezkuntza-proiektuak aztertzen eta berrikusten laguntzea Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari.
 • Berariaz sustatzea jakintza-arlo eta jarduera-eremu guztietan genero-ikuspegia, kulturartekotasuna, bizikidetza, oinarrizko gaitasunak eta curriculumak bultzatutako zehar-balioak, horiek baitira pertsonen garapen osoa eta harmoniatsua lortzeko bidea eta laguntza, per nen arteko harremanetan eta pertsonen barne-izatean.
 • Arau bidez esleitzen zaizkien gainerako eginkizunak.

© Berritzeguneak Bilbo · Tolosa kalea 6 48002 · Tel: 946569690    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco