NAGUSIA

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Otsaila

HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: «148/2016 Dekretua, urriaren 25ekoa. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko maisu-maiestren lanpostu-zerrendak onartzen dira Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Urrutiko Heziketako Euskal Institutuan, Patronatuetan eta Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzetan».

Aldizkaria: EHAA/2017-02-22    Urtea-zbk: 2017-037

EBAZPENA, 2016ko abenduaren 31koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez laguntzak ematen baitira Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoentzat izan ezik.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-22    Urtea-zbk: 2017-037b

EBAZPENA, 2017ko urtarrilaren 9koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez izendatzen baita Euskadiko Musika Irakaskuntzen Aholku Batzordeko idazkaria.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-21    Urtea-zbk: 2017-036

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 73/2017, de 10 de febrero, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cartagena en el área profesional Análisis y Control, en el área profesional Proceso Químico, en el área profesional Farmaquímica, en el área profesional Pasta, Papel y Cartón y en el área profesional Transformación de Polímeros de la familia profesional Química, en el ámbito de la formación profesional.

Aldizkaria: BOE/2017-02-21    Urtea-zbk: 2017/044

AGINDUA, 2017ko otsailaren 13koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren enplegu publikoaren 2017. urteko eskaintza onartzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-17    Urtea-zbk: 2017-034

HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: «247/2016 Dekretua, 2016ko abenduaren 27koa, zeinaren bidez Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak eratzen baitira, Hezkuntza Sailaren titulartasuneko beste ikastetxe batzuk eraldatuta».

Aldizkaria: EHAA/2017-02-15    Urtea-zbk: 2017-032

AGINDUA, 2017ko urtarrilaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, Bilboko (Bizkaia) «Jesús María» Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatuaren titulartasuna aldatzeko baimena emateko dena

Aldizkaria: EHAA/2017-02-14    Urtea-zbk: 2017-031

EBAZPENA, 2016ko abenduaren 28koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez ematen baitira Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko irailaren 13ko Aginduaren bidez araututako diru-laguntzak. Agindu horren bidez diru-laguntzak iragarri ziren Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzat, 2016-2017 ikasturtean Lanbide Heziketako IV. Euskal Planean definitutako estrategiarekin lerrokatutako berrikuntza- eta ekintzailetza-proiektuak egiteko.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-14    Urtea-zbk: 2017-031b

25/2017 DEKRETUA, urtarrilaren 24koa, zeinaren bidez ezartzen baita Arte Bitxigintza lanbide-arloaren barruan, Bitxigintza Artistikoko Arte Plastiko eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-13    Urtea-zbk: 2017-030

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Aldizkaria: BOE/2017-02-13    Urtea-zbk: 2017/037

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Corrección de errores de la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.

Aldizkaria: BOE/2017-02-13    Urtea-zbk: 2017/037b

EBAZPENA, 2016ko abenduaren 28koa,Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez ematen baitira Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko uztailaren 27ko Aginduaren bidez araututako diru-laguntzak, zeinaren bidez iragartzen baita Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzen deialdia, 2016-2017 ikasturtean Lanbide Heziketako IV. Euskal Planaren barruan eremu estrategikoetako jarduera-ildoak gara ditzaten.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-10    Urtea-zbk: 2017-029

EBAZPENA, 2016ko abenduaren 31koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez jakinarazten baita zein itunpeko ikastetxek jarraituko duten Ulibarri programan, zeintzuk sartuko diren 2016-2017 ikasturtean, zein ordu-kopuru dagokien, eta zein itunpeko ikastetxek utzi duten programa.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-10    Urtea-zbk: 2017-029b

EBAZPENA, 2016ko abenduaren 31koa, Hezkuntzako sailburuordearena, musika-ikastegi pribatuentzako diru-laguntzak emateko deialdia ebazten duena. Deialdi hori Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko urriaren 11ko Aginduaren bidez egin zen.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-10    Urtea-zbk: 2017-029c

EBAZPENA, 2016ko abenduaren 31koa, Hezkuntzako sailburuordearena, udal musika-ikastegientzako diru-laguntzak emateko deialdia ebazten duena. Deialdi hori Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko urriaren 11ko agindu batez egin zen.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-10    Urtea-zbk: 2017-029d

AGINDUA, 2017ko urtarrilaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, Gernika-Lumoko «San Fidel Ikastola» Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuari (Bizkaia) Lehen Hezkuntzako unitateak gehitzeko baimena emateko dena.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-09    Urtea-zbk: 2017-028

AGINDUA, 2017ko urtarrilaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, Leioako udalerrian (Bizkaia) haur-eskola pribatu bat ireki eta jardunean jartzeko baimena emateko dena.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-09    Urtea-zbk: 2017-028b

EBAZPENA, 2017ko urtarrilaren 11koa, Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariarena, zeinaren bidez, batetik, ezeztatu egiten baita eskumen bat, zehazki, Ogasun eta Finantzetako sailburuari eskuordetzean emandakoa, sail honen mendeko administrazio-zentroetan, 2017, 2018 eta 2019ko urteetarako (2020-2021eraino luzatzeko aukerarekin) posta-zerbitzuak kontratatzeko dena, eta, bestetik, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko zerbitzu zuzendariari eskuordetzen baitzaio eskumen hori.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-07    Urtea-zbk: 2017-026

AGINDUA, 2017ko urtarrilaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, Valle de Trápaga-Trapagaranen (Bizkaia) dagoen «Itxaropena Ikastola» Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-06    Urtea-zbk: 2017-025

AGINDUA, 2017ko urtarrilaren 24koa, Hezkuntzako sailburuarena, Bilbon (Bizkaia) dagoen «Hermanos Larrinaga, S.L.» Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2017-02-06    Urtea-zbk: 2017-025b

© Berritzeguneak Bilbo · Tolosa kalea 6 48002 · Tel: 946569690 · Fax:     Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco