NAGUSIA

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Iraila

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/970/2021, de 14 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones empresariales.

Aldizkaria: BOE/2021-09-17    Urtea-zbk: 2021/223

AGINDUA, 2021eko irailaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita 2021-2022 ikasturtean lanbide-heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuetan ikas-ekinezko erregimenean lanbide-heziketa dualeko programak garatzeko dirulaguntzen deialdia.

Aldizkaria: EHAA/2021-09-16    Urtea-zbk: 2021-185

AGINDUA, 2021eko irailaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez itunpeko ikastetxeetan eta ikastetxe espezifikoetan egiteko diren eskolatze osagarriko programetarako dirulaguntzen deialdia egiten baita 2021-2022ko ikasturterako (2. ildo estrategikoaren esparruan: eskola inklusiboa eta aniztasunari erantzutea).

Aldizkaria: EHAA/2021-09-16    Urtea-zbk: 2021-185b

AGINDUA, 2021eko irailaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez egiten baita enpresa-egonaldietarako beken deialdia, 2021-2022 ikasturtean, irailetik martxora bitartean, lantokiko prestakuntzako modulua egiten duten lanbide-heziketako ikasleentzat.

Aldizkaria: EHAA/2021-09-15    Urtea-zbk: 2021-184

AGINDUA, 2021eko irailaren 1ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko 2021-2022 ikasturtean (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta).

Aldizkaria: EHAA/2021-09-14    Urtea-zbk: 2021-183

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/960/2021, de 7 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres y madres del alumnado.


Aldizkaria: BOE/2021-09-14    Urtea-zbk: 2021/220

AGINDUA, 2021eko abuztuaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, honen huts-zuzenketa egiten duena: 2021eko maiatzaren 20ko Agindua, zeinaren bitartez helduentzako Oinarrizko Hezkuntzaren berariazko curriculuma ezarri eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

Aldizkaria: EHAA/2021-09-10    Urtea-zbk: 2021-181

AGINDUA, 2021eko maiatzaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, ofizioz aldatzen duena Sopuertako (Bizkaia) CPIFP San Viator LHIPI eta CPEIPS Centro San Viator HLBHIP ikastetxe pribatuen plangintza.

Aldizkaria: EHAA/2021-09-10    Urtea-zbk: 2021-181b

AGINDUA, 2021eko uztailaren 6koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdi bat egiten baita 2021-2022 ikasturteko lanbide-heziketako ikasleen artean kultura ekintzailea sustatzeko laguntzak emateko.

Aldizkaria: EHAA/2021-09-10    Urtea-zbk: 2021-181c

Hutsen zuzenketa, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2021ko abuztuaren 27koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena, zeinaren bidez, Hezkuntza Ikuskaritzako 4 lanpostu zerbitzu-eginkizunen erregimenean betetzeko deialdia eta zerbitzu horretarako ordezkapenen zerrenda zabaltzea.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2021-09-10    Urtea-zbk: 2021-09-10

AGINDUA, 2021eko uztailaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren, Bigarren Hezkuntzako irakasleen eta Hezkuntzako ikuskarien kidegoetako karrerako funtzionarioak izendatzen dira (Hezkuntzako sailburuaren 2018ko otsailaren 26ko, 2019ko martxoaren 1eko eta 2019ko azaroaren 14ko Aginduen bidez deitutako hautaketa-prozeduretan hautatutako izangaiak).

Aldizkaria: EHAA/2021-09-09    Urtea-zbk: 2021-180

AGINDUA, 2021eko abuztuaren 31koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa euskalduntzeko 2021-2022 ikasturterako laguntzak.

Aldizkaria: EHAA/2021-09-09    Urtea-zbk: 2021-180b

BARNE EBAZPENA, 2021eko irailaren 9koa, Hezkuntza sailburuordearena; ikastetxe publikoetako giroa euskalduntzeko 2021-2022 ikasturterako dotazio-deialdia zabaltzen duena

Aldizkaria: ZIRKULAR/2021-09-09    Urtea-zbk: 2021-09-09

AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Hezkuntzako sailburuarena, Errenterian (Gipuzkoa) dagoen «Orereta Ikastola» Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2021-09-08    Urtea-zbk: 2021-179

Zirkularra, 2021eko irailaren 6koa, Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena, 2020ko ekitaldiko gizarte-funtsa banatzeari buruzkoa

Aldizkaria: ZIRKULAR/2021-09-08    Urtea-zbk: 2021-09-08

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 12koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, Hezkuntza Saileko Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako lurralde-ordezkariei eskumenak eskuordetzan emateari buruzkoa.

Aldizkaria: EHAA/2021-09-07    Urtea-zbk: 2021-178

AGINDUA, 2021eko uztailaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita musika-ikastegi pribatuei eta musikako zentro baimendu profesionalei dirulaguntzak emateko.

Aldizkaria: EHAA/2021-09-06    Urtea-zbk: 2021-177

AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, iragartzen da Hezkuntza Administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako higiezinetan obrak gauzatzeko eta karpak hornitzeko eta instalatzeko gastuak finantzatzeko laguntzen deialdia egiten duena (Udalaguntza-2021).

Aldizkaria: EHAA/2021-09-06    Urtea-zbk: 2021-177b

EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 27koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez ematen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2021eko apirilaren 13ko Aginduan araututako dirulaguntzak, 2021-2022 ikasturtean garatu beharreko berrikuntza- eta ekintzailetza-proiektuak egiteko Lanbide Heziketako V. Euskal Planean, Euskal Hezkuntza Sistemako Digitalizazio Jasangarrirako eta Sistema Adimendunetarako Plan Integralean, eta Euskal Lanbide Heziketako Trantsizio Berderako, Pertsonen Gaikuntzarako eta ETE-en Lehiakortasun Jasangarriari laguntzeko Plan Integralean zehaztutako estrategiarekin bat datozen Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxeetan.

Aldizkaria: EHAA/2021-09-06    Urtea-zbk: 2021-177c

EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 27koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez ematen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2021eko maiatzaren 11ko Aginduaren bidez araututako dirulaguntzak –horren bitartez iragartzen dira 2021-2022 ikasturtean Lanbide Heziketako V. Euskal Planaren barruan eremu estrategikoetako jarduera-ildoak, Euskal Hezkuntza Sistemako Digitalizazio Jasangarrirako eta Sistema Adimendunetarako Plan Integrala, eta Euskal Lanbide Heziketako Trantsizio Berderako, Pertsonen Gaikuntzarako eta ETE-en Lehiakortasun Jasangarriari laguntzeko Plan Integrala garatzeko dirulaguntzak, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei zuzenduta–.

Aldizkaria: EHAA/2021-09-06    Urtea-zbk: 2021-177d

© Berritzeguneak Bilbo · Tolosa kalea 6 48002 · Tel: 946569690    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco