NAGUSIA

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Urria

AGINDUA, 2020ko urriaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita lurralde-ordezkari baten lanpostua (512076/2) izendapen askeko sistema bidez hornitzeko deialdi publikoa.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-19    Urtea-zbk: 2020-205

EBAZPENA, 2020ko irailaren 28koa, Hezkuntza Sailaren Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzako Ikuskarien kidegoan sartzeko Hezkuntzako sailburuaren 2019ko azaroaren 14ko Aginduaren bidez deitutako lehiaketa-oposizioan hautatutako izangaien praktikaldia.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-19    Urtea-zbk: 2020-205b

232/2020 DEKRETUA, urriaren 13koa, unibertsitateaz kanpoko Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen zuzendaria izendatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-16    Urtea-zbk: 2020-204

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/965/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre.

Aldizkaria: BOE/2020-10-16    Urtea-zbk: 2020/274

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/966/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1958/2009, de 18 de diciembre.

Aldizkaria: BOE/2020-10-16    Urtea-zbk: 2020/274b

AGINDUA, 2020ko irailaren 29koa, Hezkuntzako sailburuarena, gailu digitalak eskuratzeko dirulaguntzetarako deialdia egiten duena (2020-2021 ikasturtea). Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleek erabili ahal izango dituzte gailu horiek (L4. Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak).

Aldizkaria: EHAA/2020-10-15    Urtea-zbk: 2020-203

AGINDUA, 2020ko irailaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez zabaltzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuetan eskola-kontseiluetako kideak aukeratzeko hauteskunde-prozesua.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-15    Urtea-zbk: 2020-203b

AGINDUA, 2020ko irailaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez zabaltzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko herri-ikastetxeetan ordezkaritza-organo gorenetako kideak aukeratzeko hauteskunde-prozesua.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-15    Urtea-zbk: 2020-203c

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/953/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y establecidas por Real Decreto, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia profesional.

Aldizkaria: BOE/2020-10-15    Urtea-zbk: 2020/273

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/954/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Química, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por reales decretos de cualificaciones profesionales.

Aldizkaria: BOE/2020-10-15    Urtea-zbk: 2020/273b

AGINDUA, 2020ko urriaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, Hezkuntza Saileko behin-behineko langile bat izendatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-14    Urtea-zbk: 2020-202

AGINDUA, 2020ko irailaren 29koa, Hezkuntzako sailburuarena, Barakaldoko (Bizkaia) «Aitzi» Haur Eskola Pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-14    Urtea-zbk: 2020-202b

AGINDUA, 2020ko irailaren 29koa, Hezkuntzako sailburuarena, udal-titulartasuneko musika-ikastegientzako dirulaguntzen deialdia egiten duena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-13    Urtea-zbk: 2020-201

AGINDUA, 2020ko irailaren 29koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita musika-ikastegi pribatuei eta musikako zentro baimendu profesionalei dirulaguntzak emateko.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-13    Urtea-zbk: 2020-201b

AGINDUA, 2020ko irailaren 29koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez baimena ematen baita Donostian (Gipuzkoa) dagoen «Liceo Vasco-Francés Larrun» Haur Hezkuntzako Ikastetxe Pribatuaren titulartasuna aldatzeko.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-13    Urtea-zbk: 2020-201c

AGINDUA, 2020ko irailaren 29koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuen ekipamendua erosteko edo errentan hartzeko 2019-2020ko ikasturterako dirulaguntzetarako deialdia egiten duen agindua.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-13    Urtea-zbk: 2020-201d

EBAZPENA, 2020ko irailaren 28koa, Hezkuntza Sailaren Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren kidegoan sartzeko Hezkuntzako sailburuaren 2019ko martxoaren 1eko Aginduaren bidez iragarritako hautaketa-prozeduretan hautatutako izangaien praktikaldia arautzen da.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-13    Urtea-zbk: 2020-201e

Ebazpena, Hezkuntza Sailburuordearena, jarraibideak ematetko unibestsitateaz kanpoko hezkuntza euskara eta literaturatik salbuesteko eskabideak ebazteko 2020/2021 ikaasturtean.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-10-13    Urtea-zbk: 2020-10-13

AGINDUA, 2020ko irailaren 15ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, Donostian (Gipuzkoa) dagoen «Summa Aldapeta» Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-10-09    Urtea-zbk: 2020-200

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/942/2020, de 5 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, convocados durante el curso 2020/2021, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Aldizkaria: BOE/2020-10-09    Urtea-zbk: 2020/267

© Berritzeguneak Bilbo · Tolosa kalea 6 48002 · Tel: 946569690    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco