CURRICULUMA, OINARRIZKO GAITASUNAK ETA HOBEKUNTZA PLANAK

Plastikaren eta Ikusizkoen Hezkuntza

 • 7. SAIOA

  Edukia:

      Ebaluazioa eta curriculum berria

 • Helburua:

      Curriculum berrian ebaluazioak zer ezaugarri dituen ezagutaraztea

  Baliabideak:

      4. Powerpointa ebaluazioa

      5. PowerPointa diagnosi-ebaluazioaz

      Ikasgaiaren curriculuma (ebaluazio irizpideak eta adierazleak)

      8. jarduera: txantiloia (ebaluazio irizpideetatik abiatuta, ataza bat proposatu behar da, eta hura ebaluatzeko adierazle egokiak hautatu eta egokitu).

      Eredu bat

  Lan egiteko era:

      Lehendabizi, PowerPoint aurkezpenak ikusi.

      Ondoren, talde lana, ebaluazio-irizpideak eta adierazleak aztertzeko.

      Eredua aztertu, eta taldeka antolatu 8. jarduera egiteko.