CURRICULUMA, OINARRIZKO GAITASUNAK ETA HOBEKUNTZA PLANAK

Teknologia

 • 3. SAIOA

  Edukia:

      Oinarrizko gaitasunen eta curriculumeko elementuen arteko erlazioa

  Helburua:

      Oinarrizko gaitasunen eta curriculumeko elementuen arteko koherentzia aztertzea

      Curriculumean sakontzea.

  Baliabideak: 

      3. jarduera: txantiloia
      Ondorioak jasotzeko orria

  Lan egiteko era:

      Talde lana

      Iritziak bateratu eta ondorioak idaztea

  OHARRAK: gaitasun ezberdinak landu daitezke taldeka, curriculumean gehiago sakontzeko. Horretara, agian, saio bat baino gehiago beharko da analisia bukatzeko.

 • Adibide moduan, gaitasun bat hautatu dugu (Zientzia-, Teknologia- eta Osasun-kulturarakoa) zuzenketa txantiloian, eta horri loturiko 1. 3. eta 4. DBHko helburu bat, eduki-multzoak eta ebaluazio irizpideak adierazi ditugu. Mintegian, berriz, eredu horri jarraiki, beste gaitasun batzuk aztertu daitezke edota gaitasun horri berorri loturiko beste helburu bat eta berari dagozkion eduki-multzoak eta ebaluazio irizpideak. Malgua da, erabat, ariketa honen proposamena.