NAGUSIA

Aniztasuna eta Elkarbizitza

Fitxategiak

Portaera disruptiboak

Power Point aurkezpen honetan alde batetik , disruptzioa zer den eta bere faktore baldintzatzailea...

Elkarbizitza Positiboa

Artxibategi honetan honako aspektuak aztertzen dira: ikastetxe batek , zeinetan Elkarbizitza positi...

Motibazio konfinamendu aldian

Artxibategi honen helburua irakaslegoari tresnak ematea da ikasleen motibazioa hobetu ahal izateko ...

Norbanako Tutoretza doluaren garaian

Artxibategi honetan zein kasutan Norbanako Tutoretza egokia izan daitekeen; nola proposatu ekilmen ...

Emozioak lantzen

Artxibategi honetan lau jarduerak burutzen dira : Konfinamendu aldian bizi izandako emozio eta se...

Autokontzeptua. Autoestimua. Automotibazioa

Artxibategi honetan hiru jarduerak aurrera eramaten dira .Lehenengoan, zenbait baieztapenen eragi...

Autoestimua baxuaren zergatiak/Autoestimu baxuaren ondorioak

Auto-estimu baxuaren zergatien artean ,era labur batez azalduta, Gizarte Harreman desegokiak; Bakoi...

Suizidio eta senide harremanak

Artxibategi honetan seme-alaben portaera suizidaren eta senideen arteko harreman desegokiak erlaz...

Suizidio arriskuaren detekzioa

Artxibategi honetan buru-hiltzearen inguruko alarma zantzuak( zuzenak eta ez zuzenak) , arrisku f...

Nola hobetu ikasleen motibazioa?

Artxibategi honetan hainbat estrategia, 13 multzotan sailkatuta, aurkeztu eta garatu egiten dira i...

Motak eta erantzunak pentsamendu distortsionatuei

Artxibategi honetan bere barnean pentsamendu distortsionatuak dituzten esaldiak agertzen dira .Ika...

Motak eta erantzunak pentsamendu distortsionatuei

Artxibategi honetan pentsamendu distortsionatuak bere baitan dituzten esaldiak agertzen dira . Ikas...

Autoebaluazioa.Autoestimua

Artxibategi honen helburua da gure buruaren inguruko deskribapen zehatza, objetiboa, errealista et...

Distortsio Kognitiboak eta Autoestimua

Artxibategi honetan zer diren Distortsio Kognitiboak , ze motak dauden eta nola egin aurre distort...

Estrategiak ikasleen autoestimua hobetzeko

Dokumentu honetan zehazten da : Zer den autoestimua; ze sinesmetan oinarritzen den; bere garrantzia...

Zer egin suizidio arriskua altua denean ?

Artxibategi honetan goian aipaturiko egoeran aholkatzen diren 10 iradokizunak azaltzen dira . Bait...

Umezaro eta Nerabezaroaren aurkako indarkeria .

Dokumentu honetan indarkeria mota hau zehazten da;dauden indarkeria mota ezberdinak azaltzen dira;...

Baliabideak

Heriotzaren pedagogia , dolua eta eritasun larriak barne , lantzeko pelikula, liburu, atsotitza et...

Heriotzaren inguruan hezkuntzarako jarduerak

Dokumentu honetan Lehenengo Hezkuntzan eta Sekundarian gauza daitezkeen jarduera multzo abt jasot...

Suizidioaren inguruko mitoak

Artxibategi honetan mitoak aipatzeaz gain, bere ondorioak eta aipaturiko mitoak kolokan jartzen dit...

Suizidioaren inguruko lanketa ikasgelan

Dokumentu honetan bizpahiru saiorako ikasgelan iradokizunak jasotzen dira . Lantzen diren aspek...

Arrisku suizidaren ebaluaketarako tresna

Artxibategi honetan sarrera bat egin ondoren galdera orokorrak eta zehatzak-Hiltzeko desioari eta ...

Nola jokatu ikasle batek bere buruaz beste egin duenean

Artxibategi honetan estrategia batzuk garatzen dira : krisialdi taldearen eraketa ; nola jokatu fam...

Heriotzaren aurrean

Testu honetan ikastetxeko ikasle bat hilez gero, familiarekin , klaustroarekin eta ikasleekin bur...

Doluaren inguruko hurbilketa teorikoa

Artxibategi honetan zer da dolua,;dolu motak; doluaren faktore baldintzatzaileak,;ohizko erantzunak...

Jarraibideak seme-alaben dolua errazteko

Gurasoei zer egin eta zer ekidin azaltzen zaie seme-alabeen dolua erraztu nahian .

Ikasleen gaixotasun larrien aurrean zer egin?

Jarraibide multzo bat eskura jartzen da ikastetxeak momentu ezberdinetan zer egin dezakeen jakin ...

ume bortizkeria_protokolo 204102018

Power Point aurkezpen batean 4 jarduera-protokoloak zehazten dira .

AAAA_HIPIentzako etengabeko prestakuntza: 01_Cavall Bernat BH

Maria Jose Montonen aurkezpena

AAAA_HIPIentzako etengabeko prestakuntza: 02_Cavall Bernat BH

Maria Dern-en aurkezpena

AAAA_HIPIentzako etengabeko prestakuntza: 03_Cavall Bernat BH

Montserrat Garrofe-ren aurkezpena

AAAA_HIPIentzako etengabeko prestakuntza: 04_Escola Prat de la Manta

Merce eta Francesc-en aurkezpena

AAA HIPI BERRIENTZAKO PRESTAKUNTZA: PRLs DE EDUCACION SECUNDARIA

Jose Ibarra bigarren hezkuntzan HIPIaren esku-hartzeaz mintzatzen da.

AAA HIPI BERRIENTZAKO HASIERAKO PRESTAKUNTZA: SARRERA

HIPI BERRIENTZAKO HASIERAKO PRESTAKUNTZA: SARRERA

AA HIPIENTZAKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZA: Elizabeth Coelhoren hitzaldia_01

Elizabeth Coelhoren hitzaldia_01

AA HIPIENTZAKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZA: Elizabeth Coelhoren hitzaldia_02

Elizabeth Coelhoren hitzaldia_02

AA HIPIentzako etengabeko prestakuntza: Adaptación del portfolio para la evaluación de un área no lingüística. Conchita Francos.

Adaptación del portfolio para la evaluación de un área no lingüística. Conchita Francos.

AA HIPIentzako etengabeko prestakuntza: Competencias comunicativas y educación democrática

Competencias comunicativas y educación democrática
en la enseñanza y el aprendizaje del español...

AA HIPIentzako etengabeko prestakuntza: 2011-2012_Aurkezpena

HIPIentzako etengabeko prestakuntza: 2011-2012_Aurkezpena

AA HIPIENTZAKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZA: Aspectos clave de la competencia comunicativa intercultural y de la lengua de instrucción en español segunda lengua.

Aspectos clave de la competencia comunicativa intercultural y de la lengua de instrucción en españo...

AA HIPIENTZAKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZA: Harremanetarako hizkuntza eta Hizkuntza akademikoa

Harremanetarako hizkuntza eta Hizkuntza akademikoa.
Elizabeth Coelho 12/03/12

IKASLE ETORRI BERRIEN JATORRIZKO HEZKUNTZA SISTEMAK

IKASLE ETORRI BERRIEN JATORRIZKO HEZKUNTZA SISTEMAK

POLONIERAREN EZAUGARRIAK

POLONIERAREN EZAUGARRIAK

ARABIAR HIZKUNTZAREN EZAUGARRIAK

ARABIAR HIZKUNTZAREN EZAUGARRIAK

MAROKOKO HIZKUNTZ-MAPA

EL MAPA LINGÜÍSTICO-EDUCATIVO MARROQUÍ Y SU INFLUENCIA EN LA ADQUISICIÓN DEL ESPAÑOL COMO LENGUA DE...

BULGARIAKO IKASLEAK

ZENBAIT BALIABIDE BULGARIAKO IKASLEEI LAGUNTZEKO.

PORTUGERA ETA GAZTELANIA

PORTUGERA ETA GAZTELANIAREN ARTEKO EGIAZTATZE

ERRUSIAKO IKASLEAK

ERRUSIAKO IKASLEEI GAZTELANIA IRAKASTEKO IRADOKIZUNAK

GAZTELANIA IKASTEKO ZAILTASUNAK SERBOKROAZIARENTZAT

GAZTELANIA IKASTEKO ZAILTASUNAK SERBOKROAZIARENTZAT.

IKASLE ETORRI BERRIEKIN LANTZEKO IRADOKIZUNAK

IKASLE ETORRI BERRIEKIN LANTZEKO IRADOKIZUNAK

AAA HIPI BERRIENTZAKO PRESTAKUNTZA. DEIALDIA: KULTURARTEKOTASUNA SUSTATZEKO PROGRAMA: kulturarteko dinamizazioa eta hizkuntza-errefortzua

DEIALDIA: KULTURARTEKOTASUNA SUSTATZEKO PROGRAMA: kulturarteko dinamizazioa eta hizkuntza-errefortz...

AAA HIPI berrientzako hasierako prestakuntza: Miguel Lozaren aurkezpena: KULTURA ARTEKO HEZKUNTZA / EDUCACIÓN INTERCULTURAL

HIPI berrientzako hasierako prestakuntza: Miguel Lozaren aurkezpena: KULTURA ARTEKO HEZKUNTZA / ED...

ERRORES EN ALGUNAS CATEGORÍAS GRAMATICALES PRODUCIDOS POR HABLANTES DE CHINO APRENDICES DE ESPAÑOL

ERRORES EN ALGUNAS CATEGORÍAS GRAMATICALES PRODUCIDOS POR HABLANTES DE CHINO APRENDICES DE ESPAÑOL

AAA HIPI BERRIENTZAKO PRESTAKUNTZA: Teresa Ruizen aurkezpena: HIZKUNTZEN IKAS-IRAKASKUNTZA

Teresa Ruizen aurkezpena: HIZKUNTZEN IKAS-IRAKASKUNTZA

AAA HIPI BERRIENTZAKO PRESTAKUNTZA. HIPIen lana: esku-hartze mota eta baliabideak

Ima Ortegaren aurkezpena:
HIPIen lana: esku-hartze mota eta baliabideak.

AAA HIPI BERRIENTZAKO PRESTAKUNTZA. Núria Marín, Aumento de alumnado inmigrante y éxito escolar en Aula de Innovación Educativa • núm. 197 • diciembre 2010

Núria Marín, Aumento de alumnado inmigrante y éxito escolar en Aula de Innovación Educativa • núm. ...

HIPIentzako etengabeko prestakuntza: materialak (IV)

Matilderen baliabideak: 1.- YO HABLO, TÚ HABLAS, NOSOTROS APRENDEMOS. Repertorio de prácticas lleva...

HIPIentzako etengabeko prestakuntza: materialak (V)

Matilderen baliabideak: 2.- ACTIVIDADES Y RECURSOS DIDACTICOS PARA EL AULA DE L2

HIPIentzako etengabeko prestakuntza: materialak (I)

Sara eta Toniaren baliabideak: 1.- La acogida lingüística del alumnado recién llegado

HIPIentzako etengabeko prestakuntza: materialak (II)

Sara eta Toniaren baliabideak: 2.- EL DUELO MIGRATORIO EN EL AULA DE ACOGIDA

HIPIentzako etengabeko prestakuntza: materialak (III)

Sara eta Toniaren baliabideak: 3.- ENSEÑAR – APRENDER UNA NUEVA LENGUA

AAA HIPI BERRIENTZAKO OINARRIZKO KITa LEHEN HEZKUNTZA

Lehen Hezkuntzako HIPI berrientzako zenbait baliabide.

AAA HIPI BERRIENTZAKO OINARRIZKO KITa BIGARREN HEZKUNTZA

Bigarren Hezkuntzako HIPI berrientzako zenbait baliabide bildu egin dira.

Oztopoak

Ikasketarako eta partaidetzarako, eskualde kaltetuetako, kultur batzuetako eta etnia batzuetako ika...

Inklusibitatea: Kontzeptua

Inklusibitatearen definizioa (GARATU 262n erabilitako PPTa).

Tertuliak

Tertulias Literarias Dialógicas o de Clásicos Universales delako tresna hori, nola erabili aniztas...

Ikasketa Dialogikoa

Ikasketa Dialogikoaren 7 printzipioak (GARATU 262 ikastaroan erabilitako PPTa -CREAk egindakoa- arg...

Informazio gitartea eta hezkuntza

GARATUko 2562 ikastaroan erabilitako PPTa giza paradigma aldaketa azaltzeko, infomrazio gizarte hor...

Presentación Power Point de la sesión sobre Tertulias Dialógicas en la Educación Intercultural

Las Tertulias Literarias Dialógicas o de Clásicos Universales como herramienta para la Educación In...

AAA HIPI BERRIENTZAKO PRESTAKUNTZA:IJITU BATEN AMETSA

Ijitu batek eskolaren garrantzia azpimarratzen du.

Berriak

Ez dago berririk erakusteko


Baliabideak interneten

Ez dago baliabiderik interneten erakusteko


© Berritzeguneak Bilbo · Tolosa kalea 6 48002 · Tel: 946569690    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco