HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZARAKO MATERIALAK: IKASGELARAKO PROPOSAMENAK

Hizkuntzak eta hiztunak. Azalpen testua. DBH 1

Bigarren Hezkuntzako lehen mailarako proposamen honek euskera eta gaztelania hartzen ditu barne. Proiektuaren ardatza azalpen testua da; ikasleek gai kurrikular bat aztertuko dute: Hizkuntzen aniztasuna eta hizkuntzen eta hiztunen arteko harremanak hain zuzen.

Ikasleek, euskaraz, euskal hizkuntzaren inguruko ikerketa egin ostean, informazio horma irudi bat taldeka gauzatuko dute.

En castellano realizarán una exposición oral sobre una lengua elegida por ellos.