HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZARAKO MATERIALAK: IKASGELARAKO PROPOSAMENAK

  • HTB
  • Bigarren Hezkuntza

HIZKUNTZEN TRATAERA BATERATUA: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

Bigarren Hezkuntzan hizkuntza arloko curriculum edukiak modu bateratuan lantzea proposatzen da proiektuen bidezko metodologiaren arabera.

Testu-tipoa da (argudioa, narrazioa, azalpena) proiektuaren ardatz nagusia, batasuna ematen diona. Proiektu bakoitza elkarren osagarri diren bi edo hiru unitate didaktikoren bidez garatzen da; hizkuntza bakoitzeko unitate bat, testu-genero baten inguruan ardaztua (albistea, ipuina, mahaingurua, horma-irudia...).

Azken ekoizpenak, idatziak nahiz ahozkoak, hizkuntza bakoitzean eta, beraz, unitate bakoitzean, komunikazio helburu zehatza du. Ikaskuntza helburuak, edukiak lehenesteko eta antolatzeko irizpideak eta jardueren segidak unitate bakoitzean jorratuko den testu generoaren arabera antolatuko dira.

Material hauek adibideak baino ez dira, oso moldagarriak eta egokitzeko errazak ikastaldeen arabera. Bestalde, ikasmailaka antolatuta badaude ere, zenbait egokitzapen txiki eginda, beste maila batean ere erabil litezke.

Ondokoak dira Bigarren Hezkuntzarako gauzatu diren proiektuak:

En Educación Secundaria se propone trabajar los contenidos curriculares de las áreas lingüísticas de modo integrado y organizados según la metodología del trabajo por proyectos.

El eje de cada proyecto que proporciona el carácter integrador al mismo, es un tipo de texto (narrativo, expositivo, argumentativo…). El proyecto se desarrolla en dos o tres unidades didácticas complementarias, una en cada lengua, con una producción final diferente, concretada en un género de texto distinto (noticia, cuento, debate...).

La producción final, oral o escrita, tiene en cada unidad didáctica y, por tanto, en cada lengua una finalidad comunicativa específica. Los objetivos de aprendizaje, la selección y organización de los contenidos y la secuencia de actividades se enunciarán y organizarán en función de las características del género textual que se trabaje en cada momento.

Los materiales que se presentan son ejemplificaciones fácilmente adaptables a la realidad de cada aula, y aunque están organizadas por cursos pueden utilizarse, introduciendo las modificaciones correspondientes, en distintos niveles.

Los proyectos elaborados para Educación Secundaria son los siguientes: