HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZARAKO MATERIALAK: IKASGELARAKO PROPOSAMENAK

  • HTB
  • Irakasleek egindako unitateak

HIZKUNTZEN TRATAERA BATERATUA: Irakasleek egindako unitateak

Atal honetan irakasleek egindako unitateak biltzen dira. Bertan, euskara eta gaztelania zein atzerriko hizkuntzak ikuspegi bateratuaren bidez lantzeko proposamen didaktikoak jaso dira.

En todas ellas, se desarrollan proyectos comunicativos que exigen del alumnado un trabajo reflexivo sobre el uso de las lenguas y finalizan con la producción de un texto oral o escrito.