HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZARAKO MATERIALAK: IKASGELARAKO PROPOSAMENAK

  • HTB
  • Lehen Hezkuntza

HIZKUNTZEN TRATAERA BATERATUA: Lehen Hezkuntza

Lehen Hezkuntzan, proposatzen da modu globalean eta proiektu bidezko metodologiaren esanetara antolatuta lantzea hizkuntza arloko eta hizkuntzaz bestelako curriculum-edukiak. Hemen ageri diren proiektuetan, Inguruaren Ezaguera arloari lotutako edukiak lantzen dira bereziki.

Testu-tipoa da (argudioa, narrazioa, azalpena...) proiektuaren ardatz nagusia, batasuna ematen diona. Proiektu bakoitzak elkarren osagarri diren bi unitate didaktiko biltzen ditu (bata, euskaraz, eta bestea, gaztelaniaz), eta hainbat generotako testuak ekoiztea da haietako bakoitzaren helburua (albistea, ipuina, mahai-ingurua, horma-irudia...).

Azken ekoizpenak, idatziak nahiz ahozkoak, komunikazio-helburu zehatza du unitate bakoitzean. Ikaskuntza-helburuak, edukiak lehenesteko eta antolatzeko irizpideak, eta jardueren segidak antolatuko dira unitate bakoitzean jorratuko den testu-generoaren ezaugarrien arabera.

Materialok adibideak baino ez dira, ikastaldeetara erraz egokitzeko eta moldatzeko modukoak.

Hauek dira Lehen Hezkuntzarako egin diren proiektuak:

En Educación Primaria se propone trabajar los contenidos curriculares de las áreas lingüísticas y no lingüísticas de modo global y organizados según la metodología del trabajo por proyectos. En los proyectos elaborados se trabajan, de manera especial, contenidos de Conocimiento del Medio.

El eje de cada proyecto que proporciona el carácter integrador al mismo, es un tipo de texto (narrativo, expositivo, argumentativo…). El proyecto se desarrolla en dos unidades didácticas complementarias, una en cada lengua, con una producción final diferente concretada en un género de texto distinto (noticia, cuento, debate...).

La producción final, oral o escrita, tiene en cada unidad y, por tanto, en cada lengua una finalidad comunicativa específica. Los objetivos de aprendizaje, la selección y organización de los contenidos y la secuencia de actividades se enunciarán y organizarán en función de las características del género textual que se trabaje en cada momento.

Estos materiales son ejemplificaciones fácilmente adaptables a la realidad de cada aula.

Los proyectos elaborados para Educación Primaria son los siguientes: